Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Minihjältar – ett pedagogiskt verktyg

I Brandbergens förskolor arbetar vi med Minihjältarna för en hållbar utveckling. På Trombonen vill vi utveckla arbetet till att hållbarhetsfrågor gällande miljön även blir en helhet med arbetet kring vår likabehandlingsplan samt de traditioner vi uppmärksammar.

Foto: Beboy

Minihjältar

Varje avdelning har en ansvarig pedagog som tillsammans med andra avdelningars ansvarspedagoger planerar för arbetet med minihjältarna på förskolan. Vi arbetar med Minihjältarna i ett års hjul, där vi väver in traditioner, likabehandlingsplanen, avdelningsprojekten i arbetet med hållbarhetsfrågor (de sociala, miljömässiga, ekonomiska). så allt bildar en helhet.

Minihjältarnas värdeord är; Inte störa inte förstöra!

Syfte

Att varje barn när de slutar i förskolan ska få med sig grundläggande värderingar kring hur man är emot medmänniskor, djur och natur för en hållbar framtid både på individuell nivå men också global nivå.

Mål

I Haninge kommun arbetar vi med det gemensamma projektet "Vär(l)den av möten". Just dessa möten och i alla möten vi gör både med varandra men också med hela vår omgivning,vill vi med hjälp av Minihjältar-arbetet belysa vikten av att visa respekt för vår omgivning för en hållbar framtid.

För att nå vårt mål så arbetar vi med:

  • Empatifrågor: Genom att belysa känslor och hur det känns att vara glad, ledsen, arg samt hur kan det kännas för någon annan? Har enbart vi människor känslor eller kan även saker, växter och djur ha känslor?
  • Frgor om likheter och olikheter: Vad finns det för likheter och olikheter runt omkring oss? Hur kan vi ta vara på de likheter och olikheter som finns?
  • Energifrågor: Både vad vi behöver rent fysiskt så som mat, el osv men även emotionellt. Hur bildas energi i kroppen och i naturen? Vad behöver vi och naturen för att må bra? Hur hänger allting ihop och hur påverkas vi i vår omgivning och hur påverkar omgivningen av oss?

Att arbeta med sagor, både analoga och digitala, är i sig språkutvecklande då man får ett ökande ordförråd. Att sedan få reflektera kring bokens och teaterns handling leder både till en ökad kommunikation och förhandlingsförmåga. Detta leder också till ett normkreativt arbete då man kan få syn på andars tankar, och i samband med dessa utveckla sina egna tankar. Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barnen får vi likabehandlingsplanen levande och mer begriplig för barnen. Barnen utvecklar sin självkänsla och de lär sig både sina rättigheter och skyldigheter. 

Att få syn på sig själv och att våga uttrycka detta i olika estetiska former bidrar till utveckling i så många andra områden. Senast uppdaterad: 28 februari 2020