Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Plan för trygghetsskapande arbete

Vår vision att är allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar. Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och kunna få arbetsro i våra förskolor.

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

 Inget barn eller vuxen ska utsättas för trakasserier, kränkandebehandling eller diskriminering utifrån de åtta diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen. Det vill säga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller köns uttryck, ålder, funktionsvariation och bristande tillgänglighet. Alla medarbetare på förskolan Trombonen ska medvetet och engagerat arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 15 november 2023